Najnowszy podcast:

Gofin: Podatki, Księgowość, Prawo pracy Gofin: Podatki, Księgowość, Prawo pracy
Gofin: Podatki, Księgowość, Prawo pracy
05.06.2023 | Redakcja czasopisma Poradnik VAT
05.06.2023
Redakcja czasopisma Poradnik VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe realizowane przez grupy VAT

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT oraz WNT stroną danej transakcji na terytorium Polski nie są poszczególne podmioty wchodzące w jej skład, lecz grupa VAT jako podatnik VAT. Zatem zarówno dokonując WNT jak i WDT grupa VAT powinna posługiwać się swoim numerem VAT-UE.
POSŁUCHAJ »

Pozostałe podcasty:

01.06.2023

Redakcja czasopisma Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Jak zaksięgować koszt noclegu pracownika w podróży służbowej?

W księgach rachunkowych koszty noclegu poniesione w ramach podróży służbowej odnosi się zasadniczo w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Koszty te można ujmować np. na koncie 40-9 „Pozostałe koszty rodzajowe” (w analityce: Koszty podróży służbowych). Natomiast podstawą ujęcia tego kosztu w księgach może być faktura.

29.05.2023

Redakcja czasopisma Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych - moment ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy

Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy na zasadach przewidzianych dla należności pracowniczych.

22.05.2023

Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Zmiany w ustalaniu uprawnień do zasiłków oraz ich wysokości

Zasiłek macierzyński przysługuje osobom uprawnionym do tego świadczenia przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Wszelkie zmiany w zakresie tych urlopów, do których doszło z dniem 26 kwietnia 2023 r., mają zatem wpływ na uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego. Jednocześnie ustawodawca zdecydował o zmianie wysokości tego świadczenia

18.05.2023

Redakcja czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Umowa na okres próbny po zmianach

Umowa o pracę na okres próbny jest jednym z rodzajów umów o pracę, której celem jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Nowela Kodeksu pracy - od 26 kwietnia 2023 r. – wprowadziła zmiany przy zawieraniu tych umów.

15.05.2023

Redakcja czasopisma Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Wybudowanie farmy fotowoltaicznej na cudzym gruncie

Dla celów bilansowych farmę fotowoltaiczną wybudowaną na cudzym gruncie zalicza się do środków trwałych jednostki, która ją wybudowała. Przy czym farma ta może stanowić odrębny środek trwały, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

08.05.2023

Redakcja czasopisma Przegląd Podatku Dochodowego

Rozliczenie wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego

Umowa leasingu operacyjnego samochodu osobowego może przewidywać możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Transakcję wykupu samochodu na potrzeby prowadzonej działalności rozlicza się na takich samych zasadach, jak każde inne nabycie takiego pojazdu.

04.05.2023

Redakcja czasopisma Poradnik VAT

Aktualizacja formularza VAT-26 przy sprzedaży samochodu - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa

W serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy na stronie internetowej www.biznes.gov.pl wskazano, że sprzedaż samochodu osobowego oznacza, że podatnik przestaje wykorzystywać go w działalności gospodarczej. Dlatego musi złożyć aktualizację informacji VAT-26 najpóźniej w dniu sprzedaży samochodu.Nasze Wydawnictwo wystąpiło do MF z prośbą o wyjaśnienie, w jakim terminie podatnik dokonujący sprzedaży samochodu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej, powinien złożyć aktualizację VAT-26?

01.05.2023

Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Epidemia COVID 19 nie wydłużyła terminów przedawnienia podatków

Regulacje ustawy w sprawie COVID-19 wprowadzające nierozpoczęcie lub zawieszenie biegu terminów przedawnienia przewidzianych w przepisach prawa administracyjnego nie dotyczą przedawnienia zobowiązań podatkowych. Uznał tak NSA w uchwale z dnia 27 marca 2023 r., sygn. akt I FPS 2/22.

24.04.2023

Redakcja czasopisma Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Odliczanie wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej przez małżonków

Małżonkowie będący we wspólności majątkowej, mają prawo decydowania, w jaki sposób odliczą wydatki w ramach przysługującej ulgi termomodernizacyjnej.

20.04.2023

Redakcja czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie w 2023 r.

Przepis regulujący pracę zdalną wykonywaną okazjonalnie obowiązuje od 7 kwietnia 2023 r., co może rodzić pytanie, czy w 2023 r. pracownik jest uprawniony do 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej, czy też wymiaru proporcjonalnie zmniejszonego?

17.04.2023

Redakcja czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w razie podwyżki wynagrodzenia

Wpływ podwyższenia wynagrodzenia za pracę na ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.

11.04.2023

Redakcja czasopisma Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców – w kosztach podatkowych

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady ujmowania w kosztach podatkowych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników. Bez zmian natomiast pozostało podatkowe rozliczenie składek ZUS za zleceniobiorców.

06.04.2023

Redakcja czasopisma Przegląd Podatku Dochodowego

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych kosztów naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu osobowego

Jeżeli umowa leasingu samochodu osobowego zawarta przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązuje go do poniesienia kosztów naprawy samochodu, a jednocześnie samochód jest objęty ubezpieczeniem dobrowolnym AC, to koszty tej naprawy stanowią koszt uzyskania przychodów. Przy czym w przypadku samochodu używanego dla celów mieszanych, koszt podatkowy stanowi 75% kosztów naprawy.

03.04.2023

Redakcja czasopisma Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Korekta rocznego sprawozdania finansowego w związku z uwagami biegłego rewidenta

W sytuacji gdy w związku z badaniem sprawozdania finansowego wystąpi konieczność jego korekty, należy sporządzić nowe sprawozdanie z uwzględnieniem korekt. Przy czym w celach dowodowych pierwszą wersję sprawozdania finansowego sporządzonego do 31 marca należy przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

27.03.2023

Redakcja czasopisma Poradnik VAT

Możliwość odzyskania zawyżonego VAT wykazanego na paragonie - wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 grudnia 2022 r., w sprawie C-378/21 orzekł, iż jeżeli odbiorcy usług są konsumentami końcowymi, którzy nie są uprawnieni do odliczenia VAT, wówczas podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty VAT na podstawie art. 203 dyrektywy w sprawie VAT.

23.03.2023

Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Fundacja rodzinna w Polsce od 22 maja 2023 r.

Od 22 maja 2023 r. pojawi się w Polsce możliwość zakładania fundacji rodzinnej. Możliwość tworzenia i funkcjonowania fundacji rodzinnych ma stanowić remedium na problem sukcesji firm rodzinnych w Polsce, czyli przekazywania ich z pokolenia na pokolenie.

20.03.2023

Redakcja czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Ustalenie limitu godzin ponadwymiarowych dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Zasady jakimi trzeba kierować się ustalając limit godzin ponadwymiarowych dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

13.03.2023

Redakcja czasopisma Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych

Dla celów bilansowych nieruchomości mieszkalne stanowiące środek trwały danej jednostki amortyzuje się na zasadach ogólnych. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że nieruchomości te dla celów podatkowych nie podlegają amortyzacji.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.