Najnowszy podcast:

Gofin: Podatki, Księgowość, Prawo pracy Gofin: Podatki, Księgowość, Prawo pracy
Gofin: Podatki, Księgowość, Prawo pracy
17.03.2020 | Redakcja czasopisma Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
17.03.2020
Redakcja czasopisma Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Podpisywanie informacji dodatkowej sporządzonej w formie nieustrukturyzowanej

E-sprawozdanie finansowe należy wytworzyć jako jeden plik XML, który będzie zawierał wszystkie elementy tego sprawozdania zarówno ustrukturyzowane, tzn. wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, notę podatkową oraz rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, jak i nieustrukturyzowane, tzn. część dodatkowych informacji i objaśnień bez noty podatkowej. Plik XML sprawozdania finansowego powinny podpisać elektronicznie wszystkie zobowiązane do tego osoby. Informacji dodatkowej nie trzeba osobno podpisywać.
POSŁUCHAJ »

Pozostałe podcasty:

03.03.2020

Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Ochrona konsumencka również dla przedsiębiorców

Od 1 czerwca br. przedsiębiorcy wpisani do CEIDG dokonujący „zakupów na firmę”, ale w celu niezwiązanym z wykonywaną działalnością gospodarczą będą mogli korzystać z praw przysługujących dotychczas tylko konsumentom jak np. z uprawnień wynikających z rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość np. przez internet.

02.03.2020

Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Nowy plik JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców

Od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży VAT). Obowiązek ten obejmie początkowo tylko dużych przedsiębiorców.

02.03.2020

Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Mikrorachunek w rozliczeniach z urzędem skarbowym

Mikrorachunek służy do wpłaty wyłącznie VAT, PIT i CIT – z wyjątkiem karty podatkowej, VAT w imporcie oraz VAT wykazanego w deklaracji VAT-14. Inne zobowiązania podatkowe muszą trafić na odpowiednie konto właściwego urzędu skarbowego. Mikrorachunek przypisany jest do podatnika lub płatnika podatków na podstawie jego identyfikatora podatkowego, czyli numeru PESEL lub NIP.

25.02.2020

Redakcja czasopisma Poradnik VAT

Ulga na zakup kas on-line

Podatnicy VAT mają prawo do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Ulga na zakup kasy przysługuje w wysokości 90% ceny jej zakupu netto, w kwocie nie wyższej niż 700 zł. Podcast omawia zasady rozliczania przez podatników VAT ulgi na zakup kasy on-line.

25.02.2020

Redakcja czasopisma Poradnik VAT

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata zobowiązania w podatku VAT na mikrorachunek podatkowy

Tematem podcastu jest indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy na który od 1 stycznia 2020 r. należy wpłacać zobowiązania podatkowe (w tym podatek od towarów i usług).

24.02.2020

Redakcja czasopisma Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa w sprawie roku obrotowego spółki osobowej

Zasadniczo rok obrotowy przyjęty dla celów bilansowych powinien być zgodny z rokiem podatkowym. Oznacza, to że przy określaniu roku obrotowego należy uwzględnić przepisy ustaw podatkowych. Spółka osobowa (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) nie jest jednak podatnikiem PIT ani CIT. Podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi. Spółka osobowa (jako całość) nie określa więc roku podatkowego - ustalają go natomiast jej wspólnicy. Czy zatem spółka osobowa powstała w drugiej połowie roku kalendarzowego może skorzystać z możliwości określonej w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości i księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami i sprawozdaniem za rok następny? Według Ministerstwa Finansów istnieje taka możliwość jednak wiążą się z tym pewne zagrożenia.

24.02.2020

Redakcja czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Nagrody roczna i świąteczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Pracodawcy obok wynagrodzenia za pracę, określonego stałą stawką miesięczną, godzinową lub akordową, wypłacają pracownikom także inne składniki, np. premie, nagrody i dodatki. Nie wszystkie z nich są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Aby dany składnik można było wliczyć do tej podstawy, musi ulegać zmniejszeniu za okresy pobierania świadczeń.

24.02.2020

Redakcja czasopisma Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków na noclegi pracowników

Podatnicy (pracodawcy) zatrudniający pracowników zamiejscowych ponoszą niekiedy wydatki na najem dla nich mieszkań w miejscowości, w której znajduje się siedziba podatnika oraz miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Wyjaśniamy kwestie związane z ujmowaniem tych wydatków w kosztach podatkowych pracodawcy.

21.02.2020

Redakcja czasopisma Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Płatność na rachunek spoza białej listy za najem prywatny a koszty podatkowe w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. w ustawach o podatku dochodowym obowiązują przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów płatności za transakcje przekraczające 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty) dokonane na rachunek inny niż zawarty w białej liście. Może być tak, że przedsiębiorca dokona zapłaty za lokal osobie fizycznej wynajmującej go w ramach najmu prywatnego. Wyjaśniamy, czy w tej sytuacji przepisy wyłączające ww. transakcje z kosztów podatkowych będą miały zastosowanie.

18.02.2020

Redakcja czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Zapewnienie pomieszczenia do spożywania posiłków i napojów

Pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób na jednej zmianie jest zobowiązany urządzić dla pracowników jadalnię. To samo dotyczy mniejszego pracodawcy, jeśli pracownicy narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi albo pracują przy pracach szczególnie brudzących. Przepisy prawa szczegółowo wskazują wymagania jakie musi spełniać wskazane pomieszczenie, według trzech wyróżnionych typów.   

13.02.2020

Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Ustalanie i wnoszenie wpłat do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz przy udziale pracodawcy oraz wsparciu ze strony państwa.Zarówno pracownik jak i pracodawca będą zasilać rachunek PPK pracownika. Dla podmiotu zatrudniającego wdrożenie PPK i przystąpienie do niego osób zatrudnionych będzie stanowiło znaczne obciążenie finansowe.

20.12.2019

Redakcja czasopisma Przegląd Podatku Dochodowego

Zwolnienie od PIT uzależnione od dnia ukończenia 26 lat

Osoby do ukończenia 26 roku życia korzystają z preferencji polegającej na tym, że ich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia są wolne od podatku. Przychody te korzystają ze zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 85.528 zł. Pojawiły się wątpliwości, jak powinien postąpić płatnik w stosunku do przychodów uzyskanych przez podatnika w miesiącu, w którym ukończył on 26 lat. Jak do tego problemu odniosło się Ministerstwo Finansów można dowiedzieć się z niniejszego audio.

20.12.2019

Redakcja czasopisma Przegląd Podatku Dochodowego

Co nowego w 2020 r. w obliczaniu przez zakład pracy zaliczki za podatek od wynagrodzeń pracowniczych?

Zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Aby prawidłowo wypełnić ten obowiązek muszą znać „parametry” potrzebne do obliczenia tych zaliczek, tj. obowiązujące w danym roku stawki podatku, koszty uzyskania przychodów czy kwotę zmniejszającą zaliczkę. Z niniejszego audio dowiedzą się Państwo jakie „parametry” należy stosować w 2020 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.